Image Alt

Survive It

Survive It : De echte Survival Challenge

Durf jij het aan om alleen of per twee met Phil de natuur in te trekken?
Tijdens deze survival hike ga je de uitdaging aan om minimum drie dagen in de natuur te overleven met een minimum aan materiaal en comfort. Je neemt zelf beslissingen en je gaat je grenzen opzoeken. Phil stuurt en staat je bij waar nodig.
Voorafgaand aan deze uitdaging hebben we eerst nog een persoonlijk gesprek en krijg je nog een aantal briefings & teachings ter voorbereiding van deze challenge.

Er zijn 3 soorten Survive It : basic – moderate – advanced

Algemeen verloop Survive It

Het traject start met een verplichte deelname aan een bushcraftweekend van BOSxp. Bovendien is er minimum 1 opleidingsdag waar er bepaalde survival skills zullen aangeleerd worden die je misschien zou kunnen gebruiken bij je challenge.
Vervolgens krijg je een inbriefing waar de regels worden bepaald en er goede afspraken worden gemaakt. Jij bepaalt dan ook in samenspraak met BOSxp wanneer je jouw Survive It wilt laten doorgaan, je bepaalt een timeslot waar wij je komen ophalen op een onbekend tijdstip.
Dan is er de uiteindelijke challenge met verschillende fysieke en mentale proeven. Jij bepaalt zelf het niveau : zacht, normaal, hard of militair.  Na het einde van deze challenge brengen we je terug naar huis.

Inhoud Survive It

Mogelijke opdrachten in functie van ervaring, fysieke en mentale situatie kandidaat :- Fire in all situations (basic-advanced)
– Wilderness medicine / medical care in survival environment
– Navigation ( compass & map reading advanced)
– Escape and evasion
– Sheltering basic-advanced
– Hypothermia (biggest outdoors killer)
– Food out of nature / smoking
– Water purification
– Conduct after capture ( only in Survive It Advanced )
– Signaling
– Survival Psychology (Positive Mental Attitude)

– Use of duress code
– …

BOSxp werkt samen met een hoog gekwalificeerde first aid responder om het medisch aspect te coveren. Te allen tijde wordt de kandidaat gevolgd met een tracker systeem en wordt dagelijks medisch gecheckt door gekwalificeerd personeel.
Alle instructeurs hebben een militaire achtergrond, zijn hoog gekwalificeerd en hebben recentelijke ervaring met buitenlandse opdrachten/operaties.

Wie ik ben kan je terugvinden op de website

Weet dat dit een uniek traject is dat in de Benelux niet wordt aangeboden, de skills die we je aanleren worden gegeven met jaren ervaring uit de praktijk en worden in verschillenden omgevingen (woodland, jungle, desert, mountains, urban, arctic, sea, …) toegepast.

You have power over your mind – not outside events. Realize this, and you will find strength.  (Marcus Aurelius)

Your Adventure is My Adventure (Phil Wouters)

IMG-2345
IMG-2347
IMG-2344
IMG-2343
Survive It : The real Survival Challenge

Do you dare to go into nature alone or in pairs with Phil? During this survival hike, you take on the challenge of surviving in nature for at least two days with a minimum of equipment and comfort. You will make your own decisions and push your limits. Phil will guide and assist you where necessary.
Prior to this challenge we will have a personal meeting and you will receive a number of briefings & teachings to prepare for this challenge.

There are 3 types of Survive It : basic – moderate – advanced

General course Survive It

The course starts with mandatory participation in a bushcraft weekend from BOSxp. In addition, there is at least 1 training day where certain survival skills will be taught that you might be able to use in your challenge.
Then you will get an inbriefing where the rules are determined and good agreements are made. You then also decide in consultation with BOSxp when you want your Survive It to take place, you determine a timeslot where we will pick you up at an unknown time.
Then there is the final challenge with various physical and mental tests. You decide the level : soft, normal, hard or military. After the end of this challenge, we bring you back home.

Content Survive It

Possible instructions depending on experience, physical and mental situation candidate :

– Fire in all situations (basic-advanced)
– Wilderness medicine / medical care in survival environment
– Navigation ( compass & map reading advanced)
– Escape and evasion
– Sheltering basic-advanced
– Hypothermia (biggest outdoors killer)
– Food out of nature / smoking
– Water purification
– Conduct after capture ( only in Survive It Advanced )
– Signaling
– Survival Psychology (Positive Mental Attitude)

– Use of duress code
– …

BOSxp works with a highly qualified first aid responder to cover the medical aspect. At all times, the candidate is tracked with a tracker system and is medically checked daily by qualified personnel.
All instructors have a military background, are highly qualified and have recent experience in foreign assignments/operations.

Who I am can be found on the website

Know that this is a unique course that is not offered in the Benelux, the skills we teach you are based on years of practical experience and are applied in various environments (woodland, jungle, desert, mountains, urban, arctic, sea, etc.).

You have power over your mind – not outside events. Realize this, and you will find strength.  (Marcus Aurelius)

Your Adventure is My Adventure (Phil Wouters)

Ja, dat is iets voor mij ! / Yes, this is what I want !

Laat hieronder je gegevens achter en ik contacteer je zo snel mogelijk terug. / Leave your details below and I will get back to you as soon as possible.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

    Follow us on